Tolk- en Vertaalbureau Gal

Gediplomeerd gerechtstolk, beëdigd vertaler

Kroatisch / Servisch / Bosnisch / Nederlands


Registratiegegevens

KvK nr:: 27158548

Ingeschreven bij  de Raad voor Rechtsbijstand / Bureau beëdigde tolken en vertalers met Wbtv-nr.: 1776
http://www.bureaubtv.nl
Geregistreerd als beëdigd vertaler bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.

BTW nr: 1611.62010.B01

Bankrekening nr.: NL51ABNA0481903887