Tolk- en Vertaalbureau Gal

Gediplomeerd gerechtstolk, beëdigd vertaler

Kroatisch / Servisch / Bosnisch / Nederlands


Diensten

Voor elk type vertaalwerk: juridische, medische, commerciële en technische vertalingen.

 • Voor beëdigde vertalingen van aktes, contracten, statuten en diploma's
 • Voor brochures, offertes, persoonlijke brieven en folders tot en met handleidingen en websites.


 • Werkzaam voor onder andere:

 • I.C.T.Y. – Internationaal Tribunaal voor oorlogsmisdaden Den Haag
 • I.C.C. - Internationaal Strafhof te Den Haag
 • Alle Gerechtshoven en rechtbanken te Nederland
 • TVCN - Tolk en Vertaalcentrum Nederland
 • Concorde
 • Ministerie van Justitie
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Buitenlandse zaken
 • Ministerie van Binnenlandse zaken
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Immigratie en Naturalisatie dienst / IND
 • Politie
 • Diverse bedrijven en particulieren